تفاوت وات و ولت آمپر و تعریف Power Factor:

تفاوت وات و ولت آمپر

یا تا کنون برایتان سوال شده است چرا برخی توان های الکتریکی بر حسب وات و برخی بر حسب ولت آمپر یا (KVA) بیان می شوند ؟

 

در این مقاله به زبان ساده تفاوت بین واحد های مختلف توان را توضیح می دهیم.

 

یک کاوا (۱KVA) در واقع ۱۰۰۰ ولت امپر است. ولت واحد پتانسیل الکتریکی و آمپر واحد جریان الکتریکی است. ولت آمپر هم واحد توان ظاهری است که به صورت حاصلضرب ولتاژ در جریان محاسبه می شود. (S=V*I)

 

از طرف دیگر، یک وات واحد اندازه گیری توان حقیقی می باشد که توان حقیقی مقدار توان واقعی است که می توانم از یک مدار الکتریکی بکشیم. زمانیکه ولتاژو جریان بر هم منطبق شوند توان ظاهری و توان حقیقی با هم برابر می شوند.

هرچه شکل موج ولتاژ و جریان کمتر بر هم منطبق شوند، توان حقیقی کمتری منتقل می شود. تفاوت بین توان ظاهری و حقیقی و در نتیجه بین ولت آمپر و وات از ناکارامدی در انتقال برق ناشی می شود.

 

بازدهی پایین در انتقال برق (الکتریسیته ) را می توان توسط نسبتی اندازه گیری و بیان نمود. این نسبت را ضریب قدرت ( power factor ) می نامیم که عددی بین ۰ تا ۱ می باشد و نسبت توان حقیقی به ظاهری می باشد.

اگر پاور فکتور برابر ۱ باشد توان حقیقی و ظاهری برابرند و اگر برابر ۰٫۵ باشد ، توان حقیقی نصف توان ظاهری خواهد بود و به بیان دیگر نیمی از توان ظاهری می تواند توسط الکتریسته منتقل شود.

تفاوت وات و ولت آمپر

 

سیستم های الکتریکی که پاورفکتور بالایی دارند به مفهوم این است است که تلفات الکتریکی پایینی دارند و می تواند پارامتر Power Usage Effectiveness (PUE) را بهبود بخشد. اکثر یو پی اس پارامتر پاور فکتور و توان حقیقی و ظاهری یو پی اس را در برگه مشخصات یو پی اس بیان می کنند.

 

مثال : یک دستگاه یو پی اس با توان ۵۰۰ ولت آمپر و پاور فکتور ۰٫۹ ، دارای توان حقیقی ۴۵۰ وات می باشد.

 

به صورت خلاصه داریم :

 

W= VI x PF

اینجا کلیک کنید.

باسط رستمی
ارسال دیدگاه