سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

66833306021

لیست قیمت محصولات

وضعیت / عکسمحصولقیمت
موجوداستابیلایزر فاراتل مدل STB2000استابیلایزر فاراتل مدل STB20004,000,000 تومان
موجودیو پی اس سری SSP مدل SSP3000X-RTیو پی اس سری SSP مدل SSP3000X-RT15,720,000 تومان
موجودیوپی‌اس سری DSS مدل DSS 1500PWیوپی‌اس سری DSS مدل DSS 1500PW10,730,000 تومان
موجودیو پی اس سری Cadillac مدل CAD10KX3-RT-4Uیو پی اس سری Cadillac مدل CAD10KX3-RT-4U67,200,000 تومان
موجودیو پی اس سری DSS مدل DSS3000X-RT-3KWیو پی اس سری DSS مدل DSS3000X-RT-3KW15,720,000 تومان
موجودیو پی اس سری Cadillac مدل CAD10KX1-RT-4Uیو پی اس سری Cadillac مدل CAD10KX1-RT-4U63,950,000 تومان
موجودیو پی اس سری DSS مدل DSS2000X-RTیو پی اس سری DSS مدل DSS2000X-RT13,550,000 تومان
موجودترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR40ترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR403,250,000 تومان
موجودکابینت باتریSBC96-28-ABکابینت باتریSBC96-28-AB18,760,000 تومان
موجودکابینت باتری SBC240-9کابینت باتری SBC240-919,200,000 تومان
موجودکابینت باتری SBC48-42کابینت باتری SBC48-4213,300,000 تومان
موجودکابینت باتریSBC48-18-Pکابینت باتریSBC48-18-P7,050,000 تومان
موجودکابینت باتری SBC96-18کابینت باتری SBC96-1815,180,000 تومان
موجوداستابیلایزر فاراتل مدل Farapower253استابیلایزر فاراتل مدل Farapower25337,900,000 تومان
موجودترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR25Cترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR25C13,000,000 تومان
موجوداستابیلایزر فاراتل مدل STB12000Mاستابیلایزر فاراتل مدل STB12000M27,100,000 تومان
موجودترانس اتوماتیک فاراتل مدل DigiPower40ترانس اتوماتیک فاراتل مدل DigiPower403,250,000 تومان
موجودترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR32Fترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR32F16,050,000 تومان
موجودیو پی اس 10KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به تکفاز سری G31یو پی اس 10KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به تکفاز سری G3172,500,000 تومان
موجودباتری 12V-۱۸Ah یورونت(Euronet)باتری 12V-۱۸Ah یورونت(Euronet)1,500,000 تومان
موجودیوپی‌اس LIFT80 فاراتلیوپی‌اس LIFT80 فاراتل7,050,000 تومان
موجودیو پی اس 1KVA-External آنلاین سری KR11 1-3KVAیو پی اس 1KVA-External آنلاین سری KR11 1-3KVA14,000,000 تومان
موجودیو پی اس 2KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-3KVAیو پی اس 2KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-3KVA26,000,000 تومان
موجودیو پی اس 1KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-3KVAیو پی اس 1KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-3KVA14,000,000 تومان
موجودیو پی اس 2KVA-External آنلاین سری KR11 1-3KVAیو پی اس 2KVA-External آنلاین سری KR11 1-3KVA22,900,000 تومان
موجودباتری 12V-26Ah یورونتباتری 12V-26Ah یورونت(Euronet)2,400,000 تومان
موجودکابینت سری B۸کابینت سری B۸5,450,000 تومان
موجودکابینت سری B۸کابینت سری B1611,250,000 تومان
موجودکابینت سری B۸کابینت سری B95,200,000 تومان
موجودکابینت سری B۴کابینت سری B۴3,150,000 تومان
موجودکابینت سری T چهار طبقهکابینت سری T چهار طبقه5,250,000 تومان
موجودکابینت سری B۶کابینت سری B۶3,900,000 تومان
موجودکابینت سری T دو طبقهکابینت سری T دو طبقه3,250,000 تومان
موجودکابینت سری T سه طبقهکابینت سری T سه طبقه4,350,000 تومان
موجودکابینت سری B۸کابینت سری B126,450,000 تومان
موجودکابینت سری T یک طبقه1,900,000 تومان
موجوداستابلایزر 90KVA سروو موتوری سری SVC33استابلایزر 30KVA سروو موتوری سری SVC3353,900,000 تومان
موجوداستابلایزر 90KVA سروو موتوری سری SVC33استابلایزر 90KVA سروو موتوری سری SVC33120,500,000 تومان
موجوداستابلایزر 90KVA سروو موتوری سری SVC33استابلایزر 60KVA سروو موتوری سری SVC33100,300,000 تومان
موجوداستابلایزر 20KVA سروو موتوری سری +SVCاستابلایزر 20KVA سروو موتوری سری +SVC31,000,000 تومان
موجوداستابلایزر 10KVA سروو موتوری سری +SVCاستابلایزر 10KVA سروو موتوری سری +SVC29,700,000 تومان
موجوداستابلایزر 10KVA سروو موتوری سری +SVC آلفااستابلایزر 10KVA سروو موتوری سری +SVC آلفا14,700,000 تومان
موجوداستابلایزر 15KVA سروو موتوری سری SVC11استابلایزر 15KVA سروو موتوری سری SVC1123,650,000 تومان
موجوداستابلایزر 10KVA سروو موتوری سری SVC11استابلایزر 10KVA سروو موتوری سری SVC1117,100,000 تومان
موجوداستابلایزر 20KVA سروو موتوری سری SVC33استابلایزر 20KVA سروو موتوری سری SVC3345,800,000 تومان
موجوداستابلایزر 5KVA سروو موتوری سری SVC11استابلایزر 5KVA سروو موتوری سری SVC119,950,000 تومان
موجوداستابلایزر 5KVA سروو موتوری سری +SVCاستابلایزر 5KVA سروو موتوری سری +SVC8,700,000 تومان
موجوداستابلایزر 3KVA سروو موتوری سری SVC11استابلایزر 3KVA سروو موتوری سری SVC117,300,000 تومان
موجوداستابلایزر 20KVA سروو موتوری سری +SVCاستابلایزر 20KVA سروو موتوری سری +SVC42,000,000 تومان
موجوداستابلایزر 5KVA رله ای سری AVRاستابلایزر 5KVA رله ای سری AVR6,700,000 تومان
موجوداستابلایزر 10KVA رله ای سری AVRاستابلایزر 10KVA رله ای سری AVR12,250,000 تومان
موجودکابینت سری B۳ یک طبقهکابینت سری B۳ یک طبقه2,600,000 تومان
موجودکابینت سری B۲ یک طبقهکابینت سری B۲ یک طبقه2,100,000 تومان
موجودکابینت سری B1 یک طبقهکابینت سری B1 یک طبقه1,700,000 تومان
موجودیو پی اس 6KVA-External آنلاین سری KR11 1-10KVAیو پی اس 6KVA-External آنلاین سری KR11 1-10KVA49,000,000 تومان
موجودیو پی اس 3KVA-External آنلاین سری KR11 1-3KVAیو پی اس 3KVA-External آنلاین سری KR11 1-3KVA24,600,000 تومان
موجودیو پی اس 6KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-10KVAیو پی اس 6KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-10KVA66,700,000 تومان
موجودیو پی اس 3KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-3KVAیو پی اس 3KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-3KVA29,400,000 تومان
موجودیو پی اس 20KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به تک فاز سری G31یو پی اس 20KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به تک فاز سری G31123,000,000 تومان
موجودباتری 12V-12Ah یورونتباتری 12V-12Ah یورونت (Euronet)1,250,000 تومان
موجودباتری 12V-28Ahهیتاکو(Hitaco)باتری 12V-28Ahهیتاکو(Hitaco)2,480,000 تومان
موجوداستابیلایزر هوشمند کولرهای گازی PRINCE AC50Kاستابیلایزر هوشمند کولرهای گازی PRINCE AC50K10,520,000 تومان
موجوداستابیلایزر هوشمند یخچال و فریزر PRINCE FRZ40استابیلایزر هوشمند یخچال و فریزر PRINCE FRZ403,250,000 تومان
موجوداستابیلایزر هوشمند لوازم الکترونیک خانگی PRINCE TV55استابیلایزر هوشمند لوازم الکترونیک خانگی PRINCE TV552,390,000 تومان
موجوداستابیلایزر هوشمند PRINCE WASH 10Kاستابیلایزر هوشمند PRINCE WASH 10K3,800,000 تومان
موجوداستابیلایزر هوشمند یخچال و فریزر PRINCE FRZ15استابیلایزر هوشمند یخچال و فریزر PRINCE FRZ151,735,000 تومان
موجوداستابیلایزر هوشمند یخچال و فریزر PRINCE FRZ25استابیلایزر هوشمند یخچال و فریزر PRINCE FRZ252,060,000 تومان
موجوداستابیلایزر هوشمند یخچال و فریزرPRINCE FRZ60استابیلایزر هوشمند یخچال و فریزرPRINCE FRZ603,470,000 تومان
موجودباتری 12V-9Ah صبا باتری (Saba Battery)باتری 12V-9Ah صبا باتری (Saba Battery)580,000 تومان
موجودیو پی اس سری ونوس مدل VENUS1300یو پی اس سری ونوس مدل VENUS13007,050,000 تومان
موجودیوپی‌اس LIFT200 فاراتلیوپی‌اس LIFT200 فاراتل11,930,000 تومان
موجودباتری 12V-12Ah یورونت (Euronet) آلفاباتری 12V-12Ah یورونت (Euronet) آلفا1,250,000 تومان
موجودباتری 12V-7Ah یورونتباتری 12V-7Ah یورونت (Euronet)510,000 تومان
موجودیو پی اس سری SDC مدل SDC6000X-RT-3Uیو پی اس سری SDC مدل SDC6000X-RT-3U40,100,000 تومان
موجودیو پی اس سری SDC مدل SDC1500X-RTیو پی اس سری SDC مدل SDC1500X-RT14,650,000 تومان
موجودیو پی اس سری SDC مدل SDC3000X-RTیو پی اس سری SDC مدل SDC3000X-RT19,500,000 تومان
موجودیو پی اس سری SDC مدل SDC2000X-RTیو پی اس سری SDC مدل SDC2000X-RT17,350,000 تومان
موجودکابینت سری B30کابینت سری B3020,700,000 تومان
موجودباتری 12V-40Ah لانگ (Kung Long)باتری 12V-40Ah لانگ (Kung Long)4,550,000 تومان
موجوداستابلایزر 30KVA سروو موتوری سری +SVCاستابلایزر 30KVA سروو موتوری سری +SVC52,400,000 تومان
موجودباتری 12V-26Ah لانگ (Kung Long)باتری 12V-26Ah لانگ (Kung Long)3,000,000 تومان
موجودباتری 12V-18Ah لانگ (Kung Long)باتری 12V-18Ah لانگ (Kung Long)1,950,000 تومان
موجودباتری 12V-7Ah لانگ (Kung Long)باتری 12V-7Ah لانگ (Kung Long)685,000 تومان
موجودباتری 12V-100Ah ولتا مکس(Volta Max)باتری 12V-100Ah ولتا مکس(Volta Max)11,300,000 تومان
موجودباتری 12V-28Ah ولتا مکس (Volta Max)باتری 12V-28Ah ولتا مکس (Volta Max)3,130,000 تومان
موجودباتری 12V-42Ah ولتا مکس(Volta Max)باتری 12V-42Ah ولتا مکس(Volta Max)4,900,000 تومان
موجودباتری 12V-28Ah صنعت(Sanat)باتری 12V-28Ah صنعت(Sanat)2,400,000 تومان
موجودباتری 12V-100Ah یورونتباتری 12V-100Ah یورونت (Euronet)5,800,000 تومان
موجودباتری 12V-200Ah صبا باتری (Saba Battery)باتری 12V-200Ah صبا باتری (Saba Battery)12,050,000 تومان
موجودیو پی اس 100KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300یو پی اس 100KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300748,000,000 تومان
موجودیو پی اس 40KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300یو پی اس 40KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300380,000,000 تومان
موجودیو پی اس 30KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300یو پی اس 30KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300290,000,000 تومان
موجودیو پی اس 60KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300یو پی اس 60KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300430,000,000 تومان
موجودیو پی اس 120KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300یو پی اس 120KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300800,000,000 تومان
موجودیو پی اس 80KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300یو پی اس 80KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300565,000,000 تومان
موجودیو پی اس 10KVA-External آنلاین سری G11 6-10KVA42,000,000 تومان
موجودیو پی اس 3KVA-Internal آنلاین سری G11 1-3KVAیو پی اس 3KVA-Internal آنلاین سری G11 1-3KVA21,500,000 تومان
موجودیو پی اس 6KVA-External آنلاین سری G11 6-10KVAیو پی اس 6KVA-External آنلاین سری G11 6-10KVA31,200,000 تومان
موجودیو پی اس 3KVA-External آنلاین سری G11 1-3KVAیو پی اس 3KVA-External آنلاین سری G11 1-3KVA18,100,000 تومان
موجودیو پی اس 2KVA-Internal آنلاین سری G11 1-3KVAیو پی اس 2KVA-Internal آنلاین سری G11 1-3KVA17,900,000 تومان
موجودیو پی اس 10KVA-Internal آنلاین سری G11 6-10KVAیو پی اس 10KVA-Internal آنلاین سری G11 6-10KVA55,700,000 تومان
موجودیو پی اس 2KVA-External آنلاین سری G11 1-3KVAیو پی اس 2KVA-External آنلاین سری G11 1-3KVA16,600,000 تومان
موجودیو پی اس 20KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تک فاز سری FR31یو پی اس 20KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تک فاز سری FR31تماس بگیرید
موجودیو پی اس 20KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فازیو پی اس 20KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300250,000,000 تومان
موجودیو پی اس 1200VA آفلاینیو پی اس 1200VA آفلاین سری D7,700,000 تومان
موجودباتری 12V-20Ah هواویباتری 12V-20Ah هواوی(Huawei)تماس بگیرید
موجودیو پی اس 6KVA-Internal آنلاین سری G11 6-10KVAیو پی اس 6KVA-Internal آنلاین سری G11 6-10KVA46,800,000 تومان
موجودیو پی اس 10KVA-External آنلاین سری KR11 1-10KVAیو پی اس 10KVA-External آنلاین سری KR11 1-10KVA57,700,000 تومان
موجودیو پی اس 10KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-10KVAیو پی اس 10KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-10KVA83,500,000 تومان
موجودیو پی اس 3KVA-External لاین اینترکتیو سری Kیو پی اس 3KVA-External لاین اینترکتیو سری K15,700,000 تومان
موجودیو پی اس 1KVA-Internal آنلاین سری G11 1-3KVAیو پی اس 1KVA-Internal آنلاین سری G11 1-3KVA11,200,000 تومان
موجودیو پی اس 1KVA-External آنلاین سری G11 1-3KVAیو پی اس 1KVA-External آنلاین سری G11 1-3KVA10,400,000 تومان
موجودیو پی اس 1KVA-External لاین اینترکتیو سری Kیو پی اس 1KVA-External لاین اینترکتیو سری K8,900,000 تومان
موجودیو پی اس 2KVA-External لاین اینترکتیو سری Kیو پی اس 2KVA-External لاین اینترکتیو سری K12,400,000 تومان
موجودباتری 12V-40Ah هواویباتری 12V-40Ah هواوی(Huawei)تماس بگیرید
موجودباتری 12V-65Ah هواویباتری 12V-65Ah هواوی(Huawei)تماس بگیرید
موجودباتری 12V-45Ah یورونتباتری 12V-45Ah یورونت(Euronet)3,400,000 تومان
موجودباتری 12V-65Ah یورونتباتری 12V-65Ah یورونت(Euronet)4,300,000 تومان
موجودباتری 12V-42Ah هیتاکوباتری 12V-42Ah هیتاکو(Hitaco)تماس بگیرید
موجودباتری 12V-4.5Ah صبا باتریباتری 12V-4.5Ah صبا باتری (Saba Battery)365,000 تومان
موجودباتری 12V-7.5Ah صبا باتریباتری 12V-7.5Ah صبا باتری (Saba Battery)549,000 تومان
موجودباتری 12V-18Ah صبا باتریباتری 12V-18Ah صبا باتری (Saba Battery)1,105,000 تومان
موجودباتری 12V-28Ah صبا باتریباتری 12V-28Ah صبا باتری (Saba Battery)1,830,000 تومان
موجودباتری 12V-42Ah صبا باتریباتری 12V-42Ah صبا باتری (Saba Battery)3,000,000 تومان
موجودباتری 12V-65Ah صبا باتریباتری 12V-65Ah صبا باتری (Saba Battery)4,170,000 تومان
موجودباتری 12V-100Ah صبا باتریباتری 12V-100Ah صبا باتری (Saba Battery)5,950,000 تومان
موجودباتری 12V-155Ah صبا باتریباتری 12V-155Ah صبا باتری (Saba Battery)9,600,000 تومان
موجودباتری 12V-100Ah صنعتباتری 12V-100Ah صنعت(Sanat)تماس بگیرید
موجودکابینت باتری SBC96-09-Pکابینت باتری SBC96-09-P8,570,000 تومان
موجودو پی اس 20KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تکفاز سری FR31یو پی اس 20KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تکفاز سری FR31تماس بگیرید
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول