به دلیل نوسانات دلار و قیمت بازار، لطفا قبل از ثبت سفارش از طریق واتساپ و بخش تماس با ما لیست نهایی قیمت را از واحد فروش دریافت کنید.

سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

66833306021

لیست قیمت محصولات

وضعیت / عکسمحصولقیمت
موجودیو پی اس 10KVA-30KVA (3:3) سری EJیو پی اس 10KVA-30KVA (3:3) سری EJتماس بگیرید
موجوداستابیلایزر فاراتل مدل STB2000استابیلایزر فاراتل مدل STB20002,725,000 تومان
موجودباتری 12V-12Ah هواوی(Huawei)باتری 12V-12Ah هواوی(Huawei)تماس بگیرید
موجودیو پی اس سری DSS مدل DSS1500X-RTیو پی اس سری DSS مدل DSS1500X-RT9,156,000 تومان
موجودباتری 12V-7.2Ah هواوی (Huawei)باتری 12V-7.2Ah هواوی (Huawei)تماس بگیرید
موجودیو پی اس سری SSP مدل SSP3000X-RTیو پی اس سری SSP مدل SSP3000X-RT10,791,000 تومان
موجودیوپی‌اس سری DSS مدل DSS 1500PWیوپی‌اس سری DSS مدل DSS 1500PW10,529,400 تومان
موجودیو پی اس سری Cadillac مدل CAD10KX3-RT-4Uیو پی اس سری Cadillac مدل CAD10KX3-RT-4U46,870,000 تومان
موجودیو پی اس سری DSS مدل DSS3000X-RT-3KWیو پی اس سری DSS مدل DSS3000X-RT-3KW12,317,000 تومان
موجودیو پی اس سری Cadillac مدل CAD10KX1-RT-4Uیو پی اس سری Cadillac مدل CAD10KX1-RT-4U46,870,000 تومان
موجودیو پی اس سری DSS مدل DSS2000X-RTیو پی اس سری DSS مدل DSS2000X-RT10,137,000 تومان
موجودترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR40ترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR402,616,000 تومان
موجودکابینت باتریSBC96-28-ABکابینت باتریSBC96-28-AB17,222,000 تومان
موجودکابینت باتری SBC240-9کابینت باتری SBC240-917,385,500 تومان
موجودکابینت باتری SBC48-42کابینت باتری SBC48-4212,077,200 تومان
موجودکابینت باتریSBC48-18-Pکابینت باتریSBC48-18-P5,526,300 تومان
موجودکابینت باتری SBC96-18کابینت باتری SBC96-1813,973,800 تومان
موجودکابینت باتری SBC48-28کابینت باتری SBC48-28تماس بگیرید
موجوداستابیلایزر فاراتل مدل Farapower253استابیلایزر فاراتل مدل Farapower25328,340,000 تومان
موجودترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR25Cترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR25C8,829,000 تومان
موجوداستابیلایزر فاراتل مدل STB12000Mاستابیلایزر فاراتل مدل STB12000M19,620,000 تومان
موجودترانس اتوماتیک فاراتل مدل DigiPower40ترانس اتوماتیک فاراتل مدل DigiPower402,507,000 تومان
موجودترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR32Fترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR32F12,099,000 تومان
موجودیو پی اس 10KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به تکفاز سری G31یو پی اس 10KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به تکفاز سری G31تماس بگیرید
موجودباتری 12V-۱۸Ah یورونت(Euronet)باتری 12V-۱۸Ah یورونت(Euronet)970,000 تومان
موجودیوپی‌اس LIFT80 فاراتلیوپی‌اس LIFT80 فاراتل5,995,000 تومان
موجودیو پی اس 10KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به سه فاز سری Vela Atlasیو پی اس 10KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به سه فاز سری Vela Atlasتماس بگیرید
موجودیو پی اس 15KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به سه فاز سری Vela Atlasیو پی اس 15KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به سه فاز سری Vela Atlas124,000,000 تومان
موجودیو پی اس 30KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به سه فاز سری ALCORیو پی اس 30KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به سه فاز سری ALCOR178,000,000 تومان
موجودیو پی اس 1KVA-External آنلاین سری KR11 1-3KVAیو پی اس 1KVA-External آنلاین سری KR11 1-3KVA8,600,000 تومان
موجودیو پی اس 20KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به سه فاز سری ALCORیو پی اس 20KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به سه فاز سری ALCORتماس بگیرید
موجودیو پی اس 2KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-3KVAیو پی اس 2KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-3KVA15,600,000 تومان
موجودیو پی اس 40KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به سه فاز سری ALCORیو پی اس 40KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به سه فاز سری ALCORتماس بگیرید
موجودیو پی اس 60KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به سه فاز سری ALCORیو پی اس 60KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به سه فاز سری ALCORتماس بگیرید
موجودیو پی اس 1KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-3KVAیو پی اس 1KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-3KVA8,850,000 تومان
موجودیو پی اس 100KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به سه فاز سری ALCORیو پی اس 100KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به سه فاز سری ALCOR502,000,000 تومان
موجودیو پی اس 2KVA-External آنلاین سری KR11 1-3KVAیو پی اس 2KVA-External آنلاین سری KR11 1-3KVA13,800,000 تومان
موجودباتری 12V-26Ah یورونتباتری 12V-26Ah یورونت(Euronet)1,550,000 تومان
موجودکابینت سری B۸کابینت سری B۸2,850,000 تومان
موجودکابینت سری B۸کابینت سری B165,700,000 تومان
موجودکابینت سری B۸کابینت سری B92,750,000 تومان
موجودکابینت سری B۴کابینت سری B۴1,750,000 تومان
موجودکابینت سری T چهار طبقهکابینت سری T چهار طبقه3,100,000 تومان
موجودکابینت سری B۶کابینت سری B۶2,150,000 تومان
موجودکابینت سری T دو طبقهکابینت سری T دو طبقه2,000,000 تومان
موجودکابینت سری T سه طبقهکابینت سری T سه طبقه2,500,000 تومان
موجودکابینت سری B۸کابینت سری B123,350,000 تومان
موجودکابینت سری T یک طبقه1,250,000 تومان
موجوداستابلایزر 50KVA سروو موتوری سری +SVCاستابلایزر 50KVA سروو موتوری سری +SVCتماس بگیرید
موجوداستابلایزر 90KVA سروو موتوری سری SVC33استابلایزر 30KVA سروو موتوری سری SVC3336,500,000 تومان
موجوداستابلایزر 90KVA سروو موتوری سری SVC33استابلایزر 90KVA سروو موتوری سری SVC3385,000,000 تومان
موجوداستابلایزر 90KVA سروو موتوری سری SVC33استابلایزر 60KVA سروو موتوری سری SVC3371,500,000 تومان
موجوداستابلایزر 20KVA سروو موتوری سری +SVCاستابلایزر 20KVA سروو موتوری سری +SVCتماس بگیرید
موجوداستابلایزر 10KVA سروو موتوری سری +SVCاستابلایزر 10KVA سروو موتوری سری +SVCتماس بگیرید
موجوداستابلایزر 1KVA سروو موتوری سری +SVCاستابلایزر 1KVA سروو موتوری سری +SVCتماس بگیرید
موجوداستابلایزر 10KVA سروو موتوری سری +SVC آلفااستابلایزر 10KVA سروو موتوری سری +SVC آلفاتماس بگیرید
موجوداستابلایزر 2KVA سروو موتوری سری +SVCاستابلایزر 2KVA سروو موتوری سری +SVCتماس بگیرید
موجوداستابلایزر 15KVA سروو موتوری سری SVC11استابلایزر 15KVA سروو موتوری سری SVC1115,600,000 تومان
موجوداستابلایزر 10KVA سروو موتوری سری SVC11استابلایزر 10KVA سروو موتوری سری SVC1111,600,000 تومان
موجوداستابلایزر 20KVA سروو موتوری سری SVC33استابلایزر 20KVA سروو موتوری سری SVC3331,000,000 تومان
موجوداستبلایزر 30KVA سروو موتوری سری ZTYاستبلایزر 30KVA سروو موتوری سری ZTYتماس بگیرید
موجوداستابلایزر 5KVA سروو موتوری سری SVC11استابلایزر 5KVA سروو موتوری سری SVC116,700,000 تومان
موجوداستابلایزر 5KVA سروو موتوری سری +SVCاستابلایزر 5KVA سروو موتوری سری +SVCتماس بگیرید
موجوداستابلایزر 3KVA سروو موتوری سری +SVCاستابلایزر 3KVA سروو موتوری سری +SVCتماس بگیرید
موجوداستابلایزر 3KVA سروو موتوری سری SVC11استابلایزر 3KVA سروو موتوری سری SVC114,950,000 تومان
موجوداستابلایزر 20KVA سروو موتوری سری +SVCاستابلایزر 20KVA سروو موتوری سری +SVCتماس بگیرید
موجودباتری 12V-7.2Ah هواوی(Huawei)باتری 12V-7.2Ah هواوی(Huawei)تماس بگیرید
موجودباتری 12V-28Ah هواوی(Huawei)باتری 12V-28Ah هواوی(Huawei)تماس بگیرید
موجودباتری 12V-100Ah هواوی(Huawei)باتری 12V-100Ah هواوی(Huawei)تماس بگیرید
موجودباتری 12V-9Ah یورونتباتری 12V-9Ah یورونت(Euronet)4,600,000 تومان
موجودباتری 12V-42Ah تلکو پاور(Telco Power)باتری 12V-42Ah تلکو پاور(Telco Power)تماس بگیرید
موجودباتری 12V-100Ah تلکو پاور(Telco Power)باتری 12V-100Ah تلکو پاور(Telco Power)تماس بگیرید
موجودباتری 12V-65Ah هیتاکو(Hitaco)باتری 12V-65Ah هیتاکو(Hitaco)4,250,000 تومان
موجودباتری 12V-100Ah هیتاکو(Hitaco)باتری 12V-100Ah هیتاکو(Hitaco)5,450,000 تومان
موجوداستابلایزر 5KVA رله ای سری AVRاستابلایزر 5KVA رله ای سری AVR4,700,000 تومان
موجوداستابلایزر 10KVA رله ای سری AVRاستابلایزر 10KVA رله ای سری AVR8,400,000 تومان
موجودکابینت سری B۳ یک طبقهکابینت سری B۳ یک طبقه1,300,000 تومان
موجودکابینت سری B۲ یک طبقهکابینت سری B۲ یک طبقه1,150,000 تومان
موجودکابینت سری B1 یک طبقهکابینت سری B1 یک طبقه900,000 تومان
موجودیو پی اس 6KVA-External آنلاین سری KR11 1-10KVAیو پی اس 6KVA-External آنلاین سری KR11 1-10KVA29,500,000 تومان
موجودیو پی اس 3KVA-External آنلاین سری KR11 1-3KVAیو پی اس 3KVA-External آنلاین سری KR11 1-3KVA15,000,000 تومان
موجودیو پی اس 15KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تکفاز سری FR31یو پی اس 15KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تکفاز سری FR31تماس بگیرید
موجودیو پی اس 6KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-10KVAیو پی اس 6KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-10KVA40,000,000 تومان
موجودیو پی اس 3KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-3KVAیو پی اس 3KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-3KVA17,600,000 تومان
موجودیو پی اس 20KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به تک فاز سری G31یو پی اس 20KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به تک فاز سری G31تماس بگیرید
موجودباتری 12V-42Ah تلکو پاور (Telco Power)باتری 12V-42Ah تلکو پاور (Telco Power)تماس بگیرید
موجودباتری 12V-100Ah تلکو پاور (Telco Power)باتری 12V-100Ah تلکو پاور (Telco Power)تماس بگیرید
موجودباتری 12V-12Ah یورونتباتری 12V-12Ah یورونت (Euronet)580,000 تومان
موجودباتری 12V-65Ah صنعت(Sanat)باتری 12V-65Ah صنعت(Sanat)4,200,000 تومان
موجودباتری 12V-28Ahهیتاکو(Hitaco)باتری 12V-28Ahهیتاکو(Hitaco)2,000,000 تومان
موجوداستابیلایزر هوشمند کولرهای گازی PRINCE AC50Kاستابیلایزر هوشمند کولرهای گازی PRINCE AC50K7,521,000 تومان
موجوداستابیلایزر هوشمند یخچال و فریزر PRINCE FRZ40استابیلایزر هوشمند یخچال و فریزر PRINCE FRZ402,289,000 تومان
موجوداستابیلایزر هوشمند لوازم الکترونیک خانگی PRINCE TV55استابیلایزر هوشمند لوازم الکترونیک خانگی PRINCE TV551,962,000 تومان
موجوداستابیلایزر هوشمند PRINCE WASH 10Kاستابیلایزر هوشمند PRINCE WASH 10K2,834,000 تومان
موجوداستابیلایزر هوشمند لوازم الکترونیک خانگی PRINCE TV75استابیلایزر هوشمند لوازم الکترونیک خانگی PRINCE TV752,169,100 تومان
موجوداستابیلایزر هوشمند یخچال و فریزر PRINCE FRZ15استابیلایزر هوشمند یخچال و فریزر PRINCE FRZ151,417,000 تومان
موجوداستابیلایزر هوشمند یخچال و فریزر PRINCE FRZ25استابیلایزر هوشمند یخچال و فریزر PRINCE FRZ251,635,000 تومان
موجوداستابیلایزر هوشمند یخچال و فریزرPRINCE FRZ60استابیلایزر هوشمند یخچال و فریزرPRINCE FRZ602,398,000 تومان
موجوداستابیلایزر هوشمند لوازم الکترونیک خانگی PRINCE TV100استابیلایزر هوشمند لوازم الکترونیک خانگی PRINCE TV1002,398,000 تومان
موجودباتری 12V-9Ah صبا باتری (Saba Battery)باتری 12V-9Ah صبا باتری (Saba Battery)440,000 تومان
موجودیو پی اس سری ونوس مدل VENUS1300یو پی اس سری ونوس مدل VENUS13005,395,500 تومان
موجودباتری 12V-28Ah هواوی (Huawei)باتری 12V-28Ah هواوی (Huawei)تماس بگیرید
موجودیوپی‌اس LIFT200 فاراتلیوپی‌اس LIFT200 فاراتل10,464,000 تومان
موجودباتری 12V-100Ah هواوی (Huawei)باتری 12V-100Ah هواوی (Huawei)تماس بگیرید
موجودباتری 12V-12Ah یورونت (Euronet) آلفاباتری 12V-12Ah یورونت (Euronet) آلفا550,000 تومان
موجودباتری 12V-7Ah یورونتباتری 12V-7Ah یورونت (Euronet)350,000 تومان
موجودیو پی اس سری SDC مدل SDC6000X-RT-3Uیو پی اس سری SDC مدل SDC6000X-RT-3U30,520,000 تومان
موجودیو پی اس سری SDC مدل SDC1500X-RTیو پی اس سری SDC مدل SDC1500X-RT11,445,000 تومان
موجودیو پی اس سری SDC مدل SDC3000X-RTیو پی اس سری SDC مدل SDC3000X-RT15,151,000 تومان
موجودیو پی اس سری SDC مدل SDC2000X-RTیو پی اس سری SDC مدل SDC2000X-RT13,080,000 تومان
موجودکابینت سری B30کابینت سری B3010,800,000 تومان
موجودیو پی اس 30KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تکفاز سری FR31تماس بگیرید
موجودیو پی اس 15KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تک فاز سری FR31تماس بگیرید
موجوداستابلایزر 50KVA سروو موتوری سری +SVCاستابلایزر 100KVA سروو موتوری سری +SVCتماس بگیرید
موجوداستابلایزر 30KVA سروو موتوری سری +SVCاستابلایزر 30KVA سروو موتوری سری +SVCتماس بگیرید
موجودباتری 12V-65Ah تلکو پاور(Telco Power)باتری 12V-65Ah تلکو پاور(Telco Power)تماس بگیرید
موجودباتری 12V-28Ah صنعت(Sanat)باتری 12V-28Ah صنعت(Sanat)1,850,000 تومان
موجودباتری 12V-28Ah تلکو پاور(Telco Power)باتری 12V-28Ah تلکو پاور(Telco Power)تماس بگیرید
موجودباتری 12V-9Ah هیتاکو(Hitaco)باتری 12V-9Ah هیتاکو(Hitaco)620,000 تومان
موجودباتری 12V-42Ah صنعتباتری 12V-42Ah صنعت(Sanat)2,900,000 تومان
موجودباتری 12V-100Ah یورونتباتری 12V-100Ah یورونت (Euronet)4,250,000 تومان
موجودباتری 12V-200Ah صبا باتری (Saba Battery)باتری 12V-200Ah صبا باتری (Saba Battery)8,750,000 تومان
موجودیو پی اس 10KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300یو پی اس 10KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300تماس بگیرید
موجودیو پی اس 100KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300یو پی اس 100KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300500,000,000 تومان
موجودیو پی اس 40KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300یو پی اس 40KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300253,000,000 تومان
موجودیو پی اس 30KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300یو پی اس 30KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300190,000,000 تومان
موجودیو پی اس 60KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300یو پی اس 60KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300286,000,000 تومان
موجودیو پی اس 10KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تکفاز سری AJ200یو پی اس 10KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تکفاز سری AJ20073,000,000 تومان
موجودیو پی اس 30KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تکفاز سری AJ200یو پی اس 30KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تکفاز سری AJ200115,000,000 تومان
موجودیو پی اس 20KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تکفاز سری AJ200یو پی اس 20KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تکفاز سری AJ20098,000,000 تومان
موجودیو پی اس 120KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300یو پی اس 120KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300539,000,000 تومان
موجودیو پی اس 80KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300یو پی اس 80KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300378,000,000 تومان
موجودیو پی اس 15KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300یو پی اس 15KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300تماس بگیرید
موجودیو پی اس 15KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تکفاز سری AJ200یو پی اس 15KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تکفاز سری AJ20085,000,000 تومان
موجودیو پی اس 10KVA-External آنلاین سری G11 6-10KVA35,800,000 تومان
موجودیو پی اس 3KVA-Internal آنلاین سری G11 1-3KVAیو پی اس 3KVA-Internal آنلاین سری G11 1-3KVA17,500,000 تومان
موجودیو پی اس 6KVA-External آنلاین سری G11 6-10KVAیو پی اس 6KVA-External آنلاین سری G11 6-10KVA28,600,000 تومان
موجودیو پی اس 3KVA-External آنلاین سری G11 1-3KVAیو پی اس 3KVA-External آنلاین سری G11 1-3KVA14,900,000 تومان
موجودیو پی اس 2KVA-Internal آنلاین سری G11 1-3KVAیو پی اس 2KVA-Internal آنلاین سری G11 1-3KVA12,950,000 تومان
موجودیو پی اس 800VA آفلاین سری Dیو پی اس 800VA آفلاین سری D2,850,000 تومان
موجودیو پی اس 10KVA-Internal آنلاین سری G11 6-10KVAیو پی اس 10KVA-Internal آنلاین سری G11 6-10KVA46,000,000 تومان
موجودیو پی اس 2KVA-External آنلاین سری G11 1-3KVAیو پی اس 2KVA-External آنلاین سری G11 1-3KVA12,400,000 تومان
موجودیو پی اس 20KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تک فاز سری FR31یو پی اس 20KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تک فاز سری FR31تماس بگیرید
موجودیو پی اس 15KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به تکفاز سری G31یو پی اس 15KVA ترانس لس (بدون ترانس) سه فاز به تکفاز سری G31تومان
موجودیو پی اس 1500VA آفلاینیو پی اس 1500VA آفلاین سری D5,900,000 تومان
موجودیو پی اس 20KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فازیو پی اس 20KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به سه فاز سری AJ300تماس بگیرید
موجودیو پی اس 1200VA آفلاینیو پی اس 1200VA آفلاین سری D4,500,000 تومان
موجودباتری 12V-20Ah هواویباتری 12V-20Ah هواوی(Huawei)تماس بگیرید
موجودیو پی اس 6KVA-Internal آنلاین سری G11 6-10KVAیو پی اس 6KVA-Internal آنلاین سری G11 6-10KVA33,700,000 تومان
موجودیو پی اس 10KVA-External آنلاین سری KR11 1-10KVAیو پی اس 10KVA-External آنلاین سری KR11 1-10KVA36,500,000 تومان
موجودیو پی اس 10KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-10KVAیو پی اس 10KVA-Internal آنلاین سری KR11 1-10KVA49,200,000 تومان
موجودیو پی اس 3KVA-External لاین اینترکتیو سری Kیو پی اس 3KVA-External لاین اینترکتیو سری K12,500,000 تومان
موجودیو پی اس 1KVA-Internal آنلاین سری G11 1-3KVAیو پی اس 1KVA-Internal آنلاین سری G11 1-3KVA8,800,000 تومان
موجودیو پی اس 1KVA-External آنلاین سری G11 1-3KVAیو پی اس 1KVA-External آنلاین سری G11 1-3KVA8,500,000 تومان
موجودیو پی اس 1KVA-External لاین اینترکتیو سری Kیو پی اس 1KVA-External لاین اینترکتیو سری K6,900,000 تومان
موجودیو پی اس 2KVA-External لاین اینترکتیو سری Kیو پی اس 2KVA-External لاین اینترکتیو سری K9,300,000 تومان
موجودباتری 12V-40Ah هواویباتری 12V-40Ah هواوی(Huawei)تماس بگیرید
موجودباتری 12V-65Ah هواویباتری 12V-65Ah هواوی(Huawei)تماس بگیرید
موجودباتری 12V-45Ah یورونتباتری 12V-45Ah یورونت(Euronet)2,550,000 تومان
موجودباتری 12V-65Ah یورونتباتری 12V-65Ah یورونت(Euronet)3,000,000 تومان
موجودباتری 12V-42Ah هیتاکوباتری 12V-42Ah هیتاکو(Hitaco)3,150,000 تومان
موجودباتری 12V-4.5Ah صبا باتریباتری 12V-4.5Ah صبا باتری (Saba Battery)265,000 تومان
موجودباتری 12V-7.5Ah صبا باتریباتری 12V-7.5Ah صبا باتری (Saba Battery)395,000 تومان
موجودباتری 12V-18Ah صبا باتریباتری 12V-18Ah صبا باتری (Saba Battery)895,000 تومان
موجودباتری 12V-28Ah صبا باتریباتری 12V-28Ah صبا باتری (Saba Battery)1,490,000 تومان
موجودباتری 12V-42Ah صبا باتریباتری 12V-42Ah صبا باتری (Saba Battery)2,170,000 تومان
موجودباتری 12V-65Ah صبا باتریباتری 12V-65Ah صبا باتری (Saba Battery)2,930,000 تومان
موجودباتری 12V-100Ah صبا باتریباتری 12V-100Ah صبا باتری (Saba Battery)4,300,000 تومان
موجودباتری 12V-155Ah صبا باتریباتری 12V-155Ah صبا باتری (Saba Battery)6,990,000 تومان
موجودباتری 12V-100Ah صنعتباتری 12V-100Ah صنعت(Sanat)5,300,000 تومان
موجوداستبلایزر20KVA سروو موتوری سری ZTYاستبلایزر20KVA سروو موتوری سری ZTYتماس بگیرید
موجودکابینت باتری SBC96-09-Pکابینت باتری SBC96-09-Pتماس بگیرید
موجوداستابیلایزر فاراتل مدل STB25Rاستابیلایزر فاراتل مدل STB25R9,047,000 تومان
موجودو پی اس 20KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تکفاز سری FR31یو پی اس 20KVA ترانس بیس (ترانس دار) سه فاز به تکفاز سری FR31تماس بگیرید
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول